Ontwikkeling (verandering) is mogelijk op verschillende niveaus van functioneren.

De niveaus die we onderscheiden zijn:

 • Identiteit.
 • Overtuigingen (ideeën die we voor waar houden en waarop we ons gedrag baseren).
 • Vaardigheden.
 • Gedrag.
 • Omgeving.

Een verandering op een hoger niveau heeft vanzelf een benedenwaarts effect en veroorzaakt verandering op de lagere niveaus. Verandering op een lager niveau kan maar hoeft niet noodzakelijk de hogere niveaus te beïnvloeden.

In de training werken we met name binnen de volgende drie niveaus:

 • Overtuigingen (Waarom je iets doet).
 • Vaardigheden (hoe je iets doet).
 • Gedrag (wat je doet).

 

Uiteindelijk bepaalt gedrag het resultaat wat behaald wordt in een bepaalde omgeving.

Interventies op de hoger liggende niveaus worden in de training en coaching steeds vertaald naar waarneembaar gedrag en resultaat in de omgeving.

 

Overzicht:

 • Professionele communicatie 
  Geeft inzicht in de eigen communicatie zowel intern als extern gericht.

 

 • Coachend Leiderschap
  De leidingevende leert werken vanuit de rol van coach.

 

 • Teamontwikkeling
  Het bevorderen en ontwikkelen van teamgeest door actie, bewustwording en confrontatie.

 

 • Klantgerichte communicatie  
  Door middel van het stellen van de juiste vragen aansluiten op de belevingswereld van de klant.
  Het creëren van een "wij ruimte".